beicio gogledd cymru / ride north wales
Am y safle

Ewch a dim ond atgofion, gadewch dim ond olion olwyn ar lwybrau beic, mwy na dim mwynhewch

kf0d
kf0d

Lawrlwythwch llyfryn Beicio Gogledd Cymru

Beicio Mynydd yng Ngogledd Cymru

kf0d
kf0d

Mae miloedd o feicwyr yn dod i Ogledd Cymru bob wythnos ar gyfer beicio sydd ymysg y gorau ym Mhrydain. Ac y mae ar fin gwella’n arw iawn. Mae eisoes ymysg y gorau yng Nghymru.

Y mae taith fer yn dod a golygfeydd panoramig ar draws ein mynyddoedd, coedwigoedd, dyffrynnoedd a llynnoedd. Ar gyfer y dringfeydd heriol, yr untrac technegol a’r disgyniadau plymiol. Hyd yn hyn, bu’n prif fannau beicio’n ddigyswllt, ac mae rhai ohonyn nhw yn parhau’n gyfrinachau. Ond mae gynnon ni gynlluniau mawr i’w cydgysylltu er mwyn creu taith sawl diwrnod - yn cysylltu Llandegla gyda Bryniau Clwyd, y Brenig a Betws-y-Coed. Byddwn yn gwella’r cyfleusterau ar hyd y daith. A hefyd yn creu canolfan antur newydd ym Metws-y-Coed lle cewch archebu pob math o weithgareddau awyr agored eraill.

Yn syml iawn, dyma gyrchfan beicio mynydd safon byd, ar gyfer y teulu a beicwyr o bob lefel.Canolfannau
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council