beicio gogledd cymru / ride north wales
The area

EWCH YN SYMUDOL. Y mae Ap newydd Beicio Gogledd Cymru yma.

kf0d
kf0d

Derbyn yr Ap¸

Profwch y llwybrau - clipiau fideo

kf0d
kf0d

Bryniau Clwyd

Bryniau Clwyd yw y ddihangfa perffaith ar gyfer beicio mynydd, gyda llwybrau naturiol yn addas ar gyfer bob gallu.

Coed Llandegla

Y mae Coed Llandegla yn darparu ystod o lwybrau yn addas ar gyfer beicwyr mynydd o bob gallu a lefel o ffitrwydd.

Llangollen

Y mae Llangollen a'r ardal o'i gwmpas yn darparu beicio gwych ar gyfer bob lefel o allu.

Llanrwst

On any given Sunday? from mattderryphotography.com on Vimeo.


Marsh Tracks

Y Mae Traciau'r Gors yn ganolfan o safon cenedlaethol yn Rhyl, Gogledd Cymru. Y mae yn cynnwys llwybr beic cylchol 1.3 km, trac BMX o safon cenedlaethol gan gynnwys giât Bensink, a thrac pwmp 1 km am beicio mynydd.

kf0d
kf0dkf0dkf0d

Canolfannau
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council