beicio gogledd cymru / ride north wales

EWCH YN SYMUDOL. Y mae Ap newydd Beicio Gogledd Cymru yma.

kf0d
kf0d

Derbyn yr Ap¸

Cyfleusterau Beicio

kf0d
kf0d

Ar ddiwedd y dydd, pan fyddwch wedi cwblhau ras yn erbyn y cloc Bwlch yr Oernant, wedi mwynhau tirwedd atmosfferig Hiraethog, neu wedi anadlu aer y môr ar Bont y Ddraig, mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch i ddadflino, ail-lenwi'r tanc ac ymlacio.

Mae gan y rhan hon o Ogledd Cymru isadeiledd gwych i gefnogi beicwyr ar ac oddi ar eu beiciau. Os ydych yn chwilio am lety sy'n croesawu beicwyr, cyfleusterau llogi beiciau, siopau beiciau arbenigol neu fwyd a diod; bydd digonedd o ddewis ar gael i chi. Yn fwy na hynny, gallwch weld pa mor agos yw’r cyfan at y llwybr o’ch dewis drwy ddefnyddio'r haen cyfleusterau ar y map.

Beicio yn Benodol

Does dim angen edrych ymhellach am gyfleusterau beicio penodol yn yr ardal. Bydd y bobl hyn yn cadw’ch olwynion i droi, os ydych eisiau prynu beic newydd neu drwsio’ch hen un. Gyda chyfleoedd i brynu cit newydd, dod o hyd i lwybrau newydd a dysgu sgiliau newydd, mae’r holl wybodaeth a’r cysylltiadau sydd eu hangen arnoch ar gael yma.

Lle i aros

Angen lle i orffwys ar ôl diwrnod o feicio? O Lety Gwely a Brecwast i Westai, Llety hunan-arlwyo i wersylla, rydych yn sicr o ddod o hyd i le sy'n addas i chi yma.

Lle fwyta

Gallwch benderfynu ble i fwyta cyn mynd allan ar y llwybr o’ch dewis gyda'r tab cyfleusterau ar ein map. Mae dewis o Gaffis, Tafarndai a Siopau Pentref, y cyfan yn darparu bwyd addas ar gyfer beicwyr llwglyd. Mae gan bob sefydliad fanylion ar ba lwybrau sy’n mynd heibio’n agos atynt a chyfeirnod grid a rhif cyswllt er mwyn i chi fod yn sicr o beidio â methu’r lleoliadau bwyd hollbwysig hynny.

Dolenni i wefannau a argymhellir

Rydym yn argymell eich bod yn nodi’r gwefannau a’r gwasanaethau eraill hyn a allai fod yn ddefnyddiol i chi pan fyddwch allan yng Ngogledd Cymru, o wybodaeth dwristaidd i feicio.

Canolfannau
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council