beicio gogledd cymru / ride north wales

Hawdd

Coed Moel Famau

Amser y Daith: 2 Hrs

Coed Moel Famau

Lefel Sgil:

Beginner

Angen Map:

OS Explorer 265

Cyfanswm Pellter:

12.2 Km

Amser y Daith:

2 Hrs

Cyfanswm Uchder a Ddringwyd:

450 m

Amser Dechrau: Prif faes parcio yng Nghoed Moel Famau. Mae cyfleusterau toiled yn y maes parcio. Mae ffi i barcio yma.

Lawrlwythwch cerdyn llwybr i'ch ffôn symudol

Cyfeirnod Grid : SJ173612

kf0d

kf0d

Mae'r llwybr byr hwn yn ymlwybro trwy goedwig Moel Famau, gan ddringo'n raddol i bwynt uchel ar ymyl y goedwig, gyda golygfeydd hynod dros Lannau Merswy a thu hwnt. Yna, ar ôl disgynfa wych rydych yn mynd yn ôl i'r goedwig i feicio'n ôl i'r man cychwyn ar lethrau isaf Bryniau Clwyd.

Centres
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council