beicio gogledd cymru / ride north wales

Canolig

MBR`s Killer Loop

Amser y Daith: 4 Hrs

MBR`s Killer Loop

Lefel Sgil:

Advanced

Angen Map:

OS Explorer 265

Cyfanswm Pellter:

37 Km

Amser y Daith:

4 Hrs

Cyfanswm Uchder a Ddringwyd:

990 m

Amser Dechrau: Oherwydd pwysau traffig yng nghanol y pentref, parciwch wrth y Cwt Pwmpio, y tu allan i`r pentref a chychwyn y reid o`r fan honno.

Lawrlwythwch cerdyn llwybr i'ch ffôn symudol

Cyfeirnod Grid : SJ176648

kf0d

kf0d

Cyhoeddwyd yng nghyfres Killer Loop cylchgrawn MBR, mae hwn yn gwbl addas i'r categori. Un ar gyfer beicwyr brwdfrydig nad ydynt yn ofni poen, os yw'r boen werth chweil. Y wobr am y boen – llwybr gwych sy'n cynnwys digon o ddringfeydd a disgynfeydd gyda golygfeydd gwych. Meddai MBR am y llwybr “ We named the series Killer Loops for a reason and this circuit lived up to its name on all accounts.” Felly, sut medrwch wrthod her fel yna?

Centres
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council