beicio gogledd cymru / ride north wales

Hawdd

Bod Petryal

Amser y Daith: 1 Hrs

Bod Petryal

Lefel Sgil:

Beginner

Angen Map:

OS Explorer 264

Cyfanswm Pellter:

3.5 Km

Amser y Daith:

1 Hrs

Cyfanswm Uchder a Ddringwyd:

60 m

Lawrlwythwch cerdyn llwybr i'ch ffôn symudol

kf0d

kf0d

Mae'r llwybr byr, crwydrol hwn trwy'r goedwig yn berffaith ar gyfer y teulu. Gyda pharcio digonol a chyfleusterau toiled yn y cychwyn, mae'r darn hwn o'r goedwig yn un o brif gynefinoedd olaf y wiwer goch, ac yn boblogaidd gydag anifeiliaid ac adar eraill megis y dyfrgi, y llinos a chnocell y coed. Dyma un o ardaloedd harddaf coedwig Clocaenog, a medrwch gael picnic ger y llyn ar ôl y reid.

Centres
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council