beicio gogledd cymru / ride north wales

Caled

Anodd ar y top

Amser y Daith: 4.5 Hrs

Anodd ar y top

Lefel Sgil:

Intermediate

Angen Map:

OS Explorer 264

Cyfanswm Pellter:

57 Km

Amser y Daith:

4.5 Hrs

Cyfanswm Uchder a Ddringwyd:

943 m

Amser Dechrau: Safle picnic Bod Petryal

Lawrlwythwch cerdyn llwybr i'ch ffôn symudol

kf0d

kf0d

Wel, dyma lwybr sy'n cyfateb i'w enw. Mae'n mynd â chi o'r llyn hyfryd ger safle picnic Bod Petryal i fyny i'r gweundir agored o gwmpas Llyn Brennig. Gyda bron i 1500 medr o ddringo, byddwch wirioneddol yn gwerthfawrogi'r disgyniadau tuag at ddiwedd y reid; maent yn gwneud yr ymdrech gwerth chweil.

Centres
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council