beicio gogledd cymru / ride north wales

Caled

Taith y dau lyn

Amser y Daith: 4 Hrs

Taith y dau lyn

Lefel Sgil:

Intermediate

Angen Map:

OS Explorer 264

Cyfanswm Pellter:

49 Km

Amser y Daith:

4 Hrs

Cyfanswm Uchder a Ddringwyd:

1462 m

Amser Dechrau: Llanfihangel GM

Lawrlwythwch cerdyn llwybr i'ch ffôn symudol

kf0d

kf0d

Mae'r llwybr gwych hwn yn mynd â chi o bentref Llanfihangel GM ar daith drwy Goedwig Clocaenog ac ymlaen i Gronfa Alwen. Yno, byddwch yn croesi'r argae a pharhau i fyny at lyn mwy Brennig, ar ffyrdd trwy'r goedwig. Ar y llwybr yn ôl, cymerwch ennyd i ddringo i fyny Craig Bron Bannog, er mwyn cael golygfeydd hynod o Eryri a Bryniau Clwyd.

Centres
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council