beicio gogledd cymru / ride north wales

Du

Du Llandegla

Amser y Daith: Hrs

Du Llandegla

Lefel Sgil:

Advanced

Cyfanswm Pellter:

21 Km

Amser Dechrau: Canolfan Groeso Coed Llandegla

Lawrlwythwch cerdyn llwybr i'ch ffôn symudol

kf0d

kf0d

Y mae yna gyfres o rediadau du (6km) a ellir ond cael mynediad drwy lwybr canolig. Gyda ei gilydd y mae'r llwybr du a coch yn gwneud taith 21km. Y mae y rhannau du yn gyffredinol ar y rhannau mwyaf serth gyda nodweddion llawer mwy heriol.

Y mae y rhannau hyn o'r llwybr wedi cael ei dylunio ar gyfer beicwyr mynydd dydd wedi arfer gyda llwybrau heriol. Mae angen beic mynydd o ansawdd da, wedi ei wasanaethu yn dda. Maent yn cynnwys rhannau hir serth, gyda wyneb sefydlog gan fwyaf, y mae llwyr o 0.6m neu fwy yn cynnwys rhwystrau na ellir ei osgoi gyda stepiau, gwagle a disgyniadau. Y mae gan rai strwythurau pren ochrau agored gyda lled o 1 medr yn unig, y mae yna rhannau o ddringfeydd serth, technegol.

I feicwyr profiadol yn unig.

Llawrlwythi:

Cerdyn Llwybr
Canolfannau
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council