beicio gogledd cymru / ride north wales

Hawdd

Cilcain Byr

Amser y Daith: 1 Hrs

Cilcain Byr

Lefel Sgil:

Beginner

Angen Map:

OS Explorer 265

Cyfanswm Pellter:

8.5 Km

Amser y Daith:

1 Hrs

Cyfanswm Uchder a Ddringwyd:

185 m

Amser Dechrau: Oherwydd pwysau traffig yng nghanol y pentref, parciwch wrth y Cwt Pwmpio, y tu allan i`r pentref (Cyfeirnod Grid: SJ176648) a chychwyn y reid o`r fan honno.

Lawrlwythwch cerdyn llwybr i'ch ffôn symudol

Cyfeirnod Grid : SJ176648

kf0d

kf0d

Mae'r reid hon o Gilcain i fyny i grib Bryniau Clwyd yn caniatáu i'r beiciwr llai profiadol weld y golygfeydd gwych dros Ddyffryn Clwyd i gyfeiriad Eryri, ar ôl dringfa raddol o'r pentref ar hyd hen ffordd y sir, cyn beicio lawr disgynfa trac sengl heriol yn ôl i gyfeiriad y pentref am egwyl braf yn nhafarn y pentref.

Centres
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council