beicio gogledd cymru / ride north wales

Hawdd

Brenig

Amser y Daith: 1 Hrs

Brenig

Lefel Sgil:

Beginner

Angen Map:

OS Explorer 264

Cyfanswm Pellter:

15.2 Km

Amser y Daith:

1 Hrs

Cyfanswm Uchder a Ddringwyd:

50 m

Amser Dechrau: Prif Faes Parcio Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig

Lawrlwythwch cerdyn llwybr i'ch ffôn symudol

Cyfeirnod Grid : SH968548

kf0d

kf0d

Brawd bach llwybr 'I fyny at y llyn', mae'r reid yn caniatáu i chi fynd o amgylch Llyn Brennig, cronfa fawr a grëwyd gan ddyn. Gyda'r man cychwyn yn y ganolfan ymwelwyr, mae paned o de a chacen yn hawdd i'w cael. Mae'r llwybr dros yr argae ac o amgylch y lan yn rhoi teimlad o'r gwyllt i chi, tra nad oes angen dioddef dringfeydd serth a thiriogaeth anodd. Un i'r teulu, yn bendant, gydag ond un ddringfa nodedig.

Centres
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council