beicio gogledd cymru / ride north wales

Caled

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 1

Amser y Daith: 6 Hrs

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 1

Lefel Sgil:

Advanced

Angen Map:

265

Cyfanswm Pellter:

45.5 Km

Amser y Daith:

6 Hrs

Cyfanswm Uchder a Ddringwyd:

1677 m

Amser Dechrau: Oriel Bodfari

Cyfeirnod Grid : SJ095700

kf0d

kf0d

O Fodfari i Landegla: Bryniau Clwyd

Diwrnod o ddringfeydd mawr a disgynfeydd mwy. Dechreuwch yn fore i weld mynyddoedd y Carneddau yn y gorllewin ar eu gorau. Mae'n daith anghysbell, felly ewch â digon o ddŵr a byrbrydau efo chi. Mae'r disgyniad o fynediad Parc Gwledig Moel Famau i Foel Arthur yn uchafbwynt arbennig.

Gwyliwch antur feicio mynydd Chris a Manu i gael blas o'r llwybr o’ch blaenau.

Llawrlwythi:

GPX
KML
Centres
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council