beicio gogledd cymru / ride north wales

Canolig

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 2

Amser y Daith: 3 Hrs

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 2

Lefel Sgil:

Intermediate

Angen Map:

256

Cyfanswm Pellter:

23 Km

Amser y Daith:

3 Hrs

Cyfanswm Uchder a Ddringwyd:

448 m

Amser Dechrau: Llandegla

Cyfeirnod Grid : SJ198516

kf0d

kf0d

O Landegla i Gorwen: Mynydd Llandysilio-yn-Iâl

Mae’r ail ddiwrnod yn ddiwrnod byrrach o feicio, gyda llai o ddringfeydd. Os ydych chi am ymgymryd â’r her pum niwrnod, ac os ydi’ch coesau yn dal yn gweithio, beth am fynd i ganolfan feicio mynydd Llandegla? Bydd tro sydyn ar hyd y llwybrau yn eich paratoi ar gyfer diwrnod o antur!

Bydd yn rhaid i chi ddod i arfer agor a chau giatiau ar hyd rhan ganol y llwybr hwn sy'n mynd â chi allan o bentref cysglyd Llandegla a thrwy gefn gwlad nodedig Cymru i Landysilio-yn-Iâl. Er yr holl giatiau mi fyddwch chi wrth eich bodd gyda’r golygfeydd i lawr Dyffryn Dyfrdwy, ac unwaith y byddwch chi dros y mynydd fe allwch chi fynd yn syth yn eich blaenau i Gorwen lle cewch hyd i nifer o lefydd hyfryd i fwyta ac aros.

I gael blas o’r llwybr o’ch blaenau, gwyliwch antur feicio mynydd Chris a Manu.

Llawrlwythi:

GPX
KML
Centres
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council