beicio gogledd cymru / ride north wales

Caled

Antur Beiocio Mynydd: Diwrnod 3

Amser y Daith: 8 Hrs

Antur Beiocio Mynydd: Diwrnod 3

Lefel Sgil:

Advanced

Angen Map:

255

Cyfanswm Pellter:

65 Km

Amser y Daith:

8 Hrs

Cyfanswm Uchder a Ddringwyd:

1325 m

Amser Dechrau: Corwen

Cyfeirnod Grid : SJ088435

kf0d

kf0d

O Gorwen i Drawsfynydd

Ar hyd y llwybr yma, sy’n mynd â chi allan o Sir Ddinbych ac i mewn i Eryri, fe gewch chi brofiad go iawn o bellafoedd a phrydferthwch Cymru. Ar ôl y dringfeydd hir ac araf mi fyddwch chi wrth eich bodd o weld y golygfeydd godidog o’r mynyddoedd mawr a’r disgynfeydd trac dwbl cyflym. Cadwch lygad allan am y gwartheg wrth i chi groesi'r tir pori!

I weld yr antur lawn, gwyliwch antur feicio mynydd Chris a Manu.

Llawrlwythi:

GPX
KML
Centres
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council