beicio gogledd cymru / ride north wales

Canolig

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 4

Amser y Daith: 4 Hrs

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 4

Lefel Sgil:

Intermediate

Cyfanswm Pellter:

30 Km

Amser y Daith:

4 Hrs

Cyfanswm Uchder a Ddringwyd:

770 m

Amser Dechrau: Trawsfynydd

kf0d

kf0d

O Drawsfynydd i Ddolgellau, drwy Goed y Brenin

Os ydych chi’n gwneud y daith hon fel rhan o'r antur bum niwrnod, bydd y rhan hon yn newid go iawn i chi. Mae’r coed mawr yn y goedwig drwchus yn hawdd eu llywio diolch i’r llwybrau gwneud. Os fedrwch chi, ewch i chwilio am y rhaeadrau wrth ymyl y llwybr.

Fel yr ail ddiwrnod mae’r pedwerydd diwrnod hefyd yn fyrrach. Felly, os oes arnoch chi eisiau treulio cymaint o amser â phosibl ar eich beic, ewch i chwilio pob ffordd yng Nghoed y Brenin.

I gael blas o’r llwybr o’ch blaenau, gwyliwch antur bum niwrnod Chris a Manu!

Llawrlwythi:

GPX
KML
Centres
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council