beicio gogledd cymru / ride north wales

Caled

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 5

Amser y Daith: 8 Hrs

Antur Beicio Mynydd: Diwrnod 5

Lefel Sgil:

Advanced

Cyfanswm Pellter:

58 Km

Amser y Daith:

8 Hrs

Cyfanswm Uchder a Ddringwyd:

1854 m

Amser Dechrau: Dolgellau

kf0d

kf0d

O Ddolgellau i Abermaw, heibio Cadair Idris

Dringfa fawreddog i ddiweddu antur a hanner. Eistedda Cadair Idris yn ne Eryri ac mae ei siâp mawreddog yn taflu cysgod trawiadol dros y dirwedd. Fe allwch chi feicio’r holl ffordd i’r copa ac, os ydi'r tywydd yn braf, fe allwch chi weld yn bell i bob cyfeiriad. Ond cofiwch gymryd gofal - mae’r ffordd o Arthog yn serth iawn. I ba le bynnag yr ewch chi i feicio yn y gogledd, wedi’r dringfeydd serth rydych chi’n siŵr o gael disgynfeydd cyflym a chyffrous.

I gael blas ar y llwybr o’ch blaenau, gwyliwch antur feicio mynydd gyffrous Chris a Manu.

Llawrlwythi:

GPX
KML
Centres
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council