beicio gogledd cymru / ride north wales

Caled

MTB Meetup Llwybr Dyffryn Dyfrdwy

Amser y Daith: 6 Hrs

MTB Meetup Llwybr Dyffryn Dyfrdwy

Lefel Sgil:

Intermediate

Angen Map:

256

Cyfanswm Pellter:

42 Km

Amser y Daith:

6 Hrs

Cyfanswm Uchder a Ddringwyd:

1250 m

Amser Dechrau: Canolfan Beicio Mynydd Coed Llandegla

kf0d

kf0d

Centres
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council