beicio gogledd cymru / ride north wales

Hawdd

Coed Nercwys

Amser y Daith: 1 Hrs

Coed Nercwys

Lefel Sgil:

Beginner

Cyfanswm Pellter:

4.2 Km

Amser y Daith:

1 Hrs

kf0d

Ychwanegiad yn ddiweddar i’r cyfleoedd beicio yn Sir Ddinbych yw Llwybr Aml-ddefnyddwyr Coed Nercwys. Mae wedi ei gynllunio i fod yn hygyrch i gerddwyr, beicwyr a marchogion, ac mae’r daith gylchol 2 filltir hon trwy’r goedwig yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd sydd eisiau rhywle diogel i feicio.

Mae Coed Nercwys yn gorwedd rhwng pentrefi Eryrys a Nercwys ac mae’n hawddaf ei gyrraedd oddi ar yr A494, ffordd Yr Wyddgrug i Ruthun, yng Ngwernymynydd. Mae lle i barcio am ddim ar gael ger y fynedfa ogleddol i’r goedwig (cyfeirnod grid SJ218 592).

Mae Coed Nercwys yn goedwig gyda gorffennol cyfoethog. O olion Carnedd yr Oes Efydd, i archaeoleg diwydiannol yn deillio o gloddio am blwm yn Oes Fictoria, hyd at heddiw fel coedwig weithredol, mae Coed Nercwys wastad wedi bod yn lle prysur. Mae’r hanes cyfoethog hwn i’w weld ar hyd y llwybr gyda chymorth byrddau ehongli, sy’n rhoi gwybodaeth ar bwyntiau o ddiddordeb. Mae’r llwybr llydan yn crwydro o gwmpas y goedwig, yn osgoi dringfeydd serth ac yn rhoi golygfeydd gwych dros Wastadedd Caer a thu hwnt.

Mae’r llwybr hwn yn un gwych i deuluoedd fwynhau beicio’n ddiogel i ffwrdd o ffyrdd prysur, ac ar yr un pryd yn rhoi cyfle i ddysgu am hanes amrywiol y goedwig unigryw hon.

Llawrlwythi:

Cerdyn Llwybr
Centres
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council