beicio gogledd cymru / ride north wales

Canolig

Arthur 2 Waith

Amser y Daith: 3 Hrs

Arthur 2 Waith

Lefel Sgil:

Intermediate

Angen Map:

OS Explorer 265

Cyfanswm Pellter:

31 Km

Amser y Daith:

3 Hrs

Cyfanswm Uchder a Ddringwyd:

660 m

Amser Dechrau: Oherwydd pwysau traffig yng nghanol y pentref, parciwch wrth y Cwt Pwmpio, y tu allan i`r pentref (Cyfeirnod Grid: SJ176648) a chychwyn y reid o`r fan honno.

Lawrlwythwch cerdyn llwybr i'ch ffôn symudol

Cyfeirnod Grid : SJ176648

kf0d

kf0d

Mae'r reid hon o Gilcain yn cynnig golygfeydd gwych. Mae'r llwybr yn cynnwys dringo graddol a disgynfeydd diddorol, ond gwnewch yn siwr eich bod yn cymryd amser i fwynhau'r golygfeydd godidog o Eryri a Glannau Merswy. Mae'r llwybr hwn hefyd yn caniatáu i chi fynd o gwmpas bryngaer yr oes haearn Moel Arthur nid unwaith, ond ddwywaith!

Centres
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council