beicio gogledd cymru / ride north wales

Canolig

Taith 4 Pentref

Amser y Daith: 3 Hrs

Taith 4 Pentref

Lefel Sgil:

Intermediate

Angen Map:

OS Explorer 265

Cyfanswm Pellter:

29 Km

Amser y Daith:

3 Hrs

Cyfanswm Uchder a Ddringwyd:

490 m

Amser Dechrau: Maes Parcio Coed Nercyws Forest.

Lawrlwythwch cerdyn llwybr i'ch ffôn symudol

Cyfeirnod Grid : SJ218593

kf0d

kf0d

Er yn eithaf hir, nid yw'r llwybr hwn yn rhy dechnegol, sy'n ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer beicwyr sy'n ffit ond sydd well ganddynt lwybrau llai technegol. Mae'r llwybr yn mynd â chi trwy Goedwig Clocaenog, sy'n enwog am gynnal rowndiau Rali'r RAC, cartref Ceiliog Du'r Mynydd prin, ac un o'r ychydig fannau lle gellir gweld y Wiwer Goch. Mae Llyn Brenig yn lyn mawr a luniwyd gan ddyn ac mae'r llwybr hwn yn mynd â chi yr holl ffordd o gwmpas y lan, gyda chyfle i gael byrbryd yn y ganolfan ymwelwyr, cyn dod â chi dros fur yr argae ei hun ar gyfer y daith yn ôl trwy'r goedwig. Reid wych ar gyfer y diwrnod, ac un na ddylid ei rhuthro.

Centres
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council