beicio gogledd cymru / ride north wales

Canolig

I fyny at y llyn

Amser y Daith: 4 Hrs

I fyny at y llyn

Lefel Sgil:

Beginner

Angen Map:

OS Explorer 264

Cyfanswm Pellter:

42 Km

Amser y Daith:

4 Hrs

Cyfanswm Uchder a Ddringwyd:

500 m

Amser Dechrau: Pentref Cyffylliog. Nid oes maes parcio ar gychwyn y reid hon. Parcio ar y ffordd yn y pentref. Sicrhewch nad ydych yn rhwystro traffig na gatiau ac ati.

Lawrlwythwch cerdyn llwybr i'ch ffôn symudol

Cyfeirnod Grid : SJ060578

kf0d

kf0d

Nodwch fod y llwybr AR AGOR ond mae GWAITH COED yn digwydd ar hyn o bryd. Er yn eithaf hir, nid yw'r llwybr hwn yn rhy dechnegol, sy'n ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer beicwyr sy'n ffit ond sydd well ganddynt lwybrau llai technegol. Mae'r llwybr yn mynd â chi trwy Goedwig Clocaenog, sy'n enwog am gynnal rowndiau Rali'r RAC, cartref y rug iar ddu prin, ac un o'r ychydig fannau lle gellir gweld y Wiwer Goch. Mae Llyn Brenig yn lyn mawr a luniwyd gan ddyn ac mae'r llwybr hwn yn mynd â chi yr holl ffordd o gwmpas y lan, gyda chyfle i gael byrbryd yn y ganolfan ymwelwyr, cyn dod â chi dros fur yr argae ei hun ar gyfer y daith yn ôl trwy'r goedwig. Reid wych ar gyfer y diwrnod, ac un na ddylid ei rhuthro.

Centres
Welsh European Funding Office
Denbighshire County Council Conwy County Council