beicio gogledd cymru / ride north wales

Hawdd

Ar hyd glan y môr

Amser y Daith: 2.5 Hrs

Ar hyd glan y môr

Lefel Sgil:

Beginner

Angen Map:

OS Explorer 264

Cyfanswm Pellter:

22 Km

Amser y Daith:

2.5 Hrs

Cyfanswm Uchder a Ddringwyd:

198 m

Amser Dechrau: Maes Parcio Pwll Brickfield

Lawrlwythwch cerdyn llwybr i'ch ffôn symudol

kf0d

kf0d

Mae'r daith gylchol lled-drefol hon yn mynd o Bwll Cae Brics yn Y Rhyl i lan y môr. Yna, mae'n dilyn y llwybr beicio arfordirol i Brestatyn cyn troi'n fewndirol ar lwybr beicio Llwybr Prestatyn-Dyserth. Er bod y rhan fwyaf o'r llwybr yn defnyddio llwybrau beicio mae rhai mannau sy'n gofyn am reidio ar y ffordd, a all fod yn brysur ar adegau, a rhaid cymryd gofal.

Centres
Cyngor Sir Ddinbych | Denbighshire County CouncilCadwyn Clwyd - Asiantaeth Datblygu Gwledig | Rural Development Agency
Cyfoeth Naturiol Cymru | Natural Resources WalesPartneriaeth Cynllun Datblygiad Gwledig Sir Ddinbych | Denbighshire Rural Development Plan Partnership
Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig: Ewrop yn Buddsoddi mewn Ardaloedd Gwledig | The European Agricultural Fund for Rural Development: Europe Investing in Rural Areas
Llywodraeth Cymru | Welsh Government