beicio gogledd cymru / ride north wales
Road Llwybrau ar y Ffordd
Chwilio cyflym

Route types

Road Cycling

Mountain Biking

Gradd llwybr

Hawdd

Canolig

Caled

Du

Pellter (Km)

5-10

11-20

21-30

31+

kf0d

kf0d

Wrth raddio’r llwybrau hyn, rydym wedi ceisio ystyried nifer o ffactorau. Yn benodol, y dringfeydd, y pellteroedd dan sylw, a chynnwys llwybrau di-draffig sy'n addas i deuluoedd.

Gweler y tablau isod i gael diffiniadau llawn. Er nad yw’r system hon yn gynhwysfawr o bell ffordd ac ond yn cynnig canllaw, rydym yn gobeithio y bydd yn eich galluogi i ddewis llwybr sy'n addas i'ch anghenion.

I gadw pethau'n syml, rydym wedi dilyn yr un codau lliw a ddefnyddir ar gyfer graddio llwybrau beicio mynydd - er nad oes unrhyw fydysawd cyfochrog ar ein llwybrau du!

Routes by distance

kf0d
kf0d

Llwybrau Addas i Deuluoedd

Llwybrau hyd at 20 milltir o hyd ar lwybrau di-draffig yn bennaf. Mewn rhai ardaloedd gellir cysylltu llwybrau llinellol drwy fynd ar ffyrdd i greu llwybr cylchol hirach ar gyfer beicwyr cymwys

Llwybrau Cymedrol

Llwybrau rhwng 30 a 50 milltir o hyd. Bydd yn cymryd 2 – 3 awr i feiciwr gyda ffitrwydd cyfartalog i'w cwblhau.

Llwybrau Caled

Llwybrau rhwng 60 ac 80 milltir o hyd. Bydd yn cymryd 4 – 5 awr i feiciwr gyda ffitrwydd cyfartalog i'w cwblhau.

Llwybrau Du

Mae'r llwybrau hyn dros 90 milltir o hyd ac yn cynnwys rhai o'r dringfeydd mwyaf heriol sydd gan y wlad hon i'w cynnig. Nid yw’r rhain yn llwybrau i’r gwangalon.

Dewiswch o`r lefel o ffitrwydd canlynol

kf0d
kf0d

Llwybrau hawdd

Llwybr sy’n addas ar gyfer pobl sydd â lefel resymol o ffitrwydd, ac iechyd da. Llwybrau lefel isel ar y cyfan gydag ond ychydig o ddringfeydd o unrhyw hyd.

Llwybrau cymedrol

Llwybr, sydd â rhannau sy’n cynnig her gorfforol. Yn cynnwys dringfeydd sy'n egnïol ond yn gymharol fyrhoedlog. Mae angen safon dda o ffitrwydd. Llwybrau lefel uchel, a all fod yn agored i'r elfennau yn aml.

Llwybrau caled

Llwybrau sy’n heriol yn gorfforol. Dringfeydd hir a pharhaus drwyddi draw. Llwybrau lefel uchel, a all fod yn agored i'r elfennau yn aml. Mae safon uchel o ffitrwydd yn hanfodol.

Llwybrau du

Mae'r rhain yn llwybrau ar gyfer beicwyr profiadol gyda safon uchel o ffitrwydd corfforol. Byddwch yn wynebu rhai o'r dringfeydd mwyaf heriol ac eiconig sydd gan y wlad hon i'w cynnig. Llwybrau lefel uchel, a all fod yn agored i'r elfennau yn amlCanolfannau
Cyngor Sir Ddinbych | Denbighshire County CouncilCadwyn Clwyd - Asiantaeth Datblygu Gwledig | Rural Development Agency
Cyfoeth Naturiol Cymru | Natural Resources WalesPartneriaeth Cynllun Datblygiad Gwledig Sir Ddinbych | Denbighshire Rural Development Plan Partnership
Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig: Ewrop yn Buddsoddi mewn Ardaloedd Gwledig | The European Agricultural Fund for Rural Development: Europe Investing in Rural Areas
Llywodraeth Cymru | Welsh Government